O programie

Młodzi Głosują – wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
 

Centrum Edukacji Obywatelskiej od 25 lat zaprasza polskie szkoły do prowadzenia działań profrekwencyjnych przed wyborami. Do tej pory w symulacjach wyborów wzięło udział niemal 3 miliony uczniów i uczennic!
 

Celem akcji Młodzi głosują jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez:

 • umożliwienie młodym udziału w wyborach szkolnych i oddania głosu na konkretne komitety wyborcze;
 • dostarczenie informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów;
 • zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej, skierowane do dorosłych wyborców.

Młodzi ludzie – także niepełnoletni – mają swoje zdanie i poglądy. Program Młodzi głosują daje im możliwość wypowiedzenia się w ważnych sprawach dla kraju i wspólnoty europejskiej.

 

Więcej na temat programu i zadań, jakie czekają uczestników, znajdziecie w przewodniku po programie.


 

Kto może wziąć udział?

Do udziału w programie zapraszamy szkoły wszystkich typów (w przypadku szkół podstawowych rekomendujemy włączenie w wybory klas 6-8). Zgłoszenia dokonuje koordynator/ka – uczeń lub nauczyciel, za zgodą dyrekcji szkoły. Zgoda dyrektora na organizację szkolnych wyborów w tygodniu 20-24 maja jest konieczna do wzięcia udziału w programie.

Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie mlodziglosuja.pl. Do programu zgłasza się zespół złożony z koordynatora lub koordynatorki i od 3 do 11 uczniów i uczennic – to oni jako Zespół otrzymują dostęp do platformy oraz odpowiadają za zorganizowanie szkolnych wyborów. Nie oznacza to, że do poszczególnych działań nie mogą być zaangażowani inni uczniowie i uczennice – jak najbardziej do tego zachęcamy!

 • Żeby wziąć udział w programie należy zarejestrować się do dnia 20.05.2019.
 • Żeby otrzymać pocztą zestaw materiałów promocyjnych należy zarejestrować się na platformie do dnia 06.05.2019.
   

Co się wydarzy w programie?

Organizując w swojej szkole młodzieżowe wybory, uczniowie poznają w praktyce ich zasady i znaczenie, a także podejmują – często po raz pierwszy – ważną aktywność obywatelską.

 1. Grywalizacja – po raz pierwszy w programie wprowadzamy formułę grywalizacji – stwórzcie swoją postać, wykonujcie zadania i zdobywajcie punkty.
 2. Materiały pomocnicze i promocyjne – poradniki dotyczące prowadzenia symulacji wyborów i kampanii pomogą wam zrealizować działania.
 3. Lekcje o wyborach i parlamencie europejskim – w każdej szkole powinna odbyć się przynajmniej 1 lekcja na podstawie scenariuszy zaproponowanych przez organizatorów.
 4. Wybory! – symulacje będą finałem programu – z prawdziwymi kartami, urną i komisją wyborczą, realizowane jednocześnie przez setki zespołów w całej Polsce. Termin szkolnych wyborów to tydzień 20-24 maja.
   

Dlaczego warto?

 • Zdobędziecie wiedzę odnośnie uprawnień Parlamentu Europejskiego, wyborów, ordynacji wyborczych, prowadzenia dyskusji oraz kampanii zachęcających do świadomego głosowania.
 • Zdobędziecie doświadczenie samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia szkolnych wyborów oraz działań zachęcających dorosłych do głosowania. Dzięki zróżnicowanym zadaniom i wyzwaniom w praktyce doświadczycie aktywności obywatelskiej.
 • Zmierzycie się z innymi zespołami w grywalizacji – będziecie mogli na bieżąco śledzić swoje postępy, sprawdzić miejsce w rankingu i wygrać nagrody!
 • Wasze działania mogą wpłynąć na wzrost frekwencji wyborczej wśród młodych ludzi w obecnych wyborach i w najbliższej przyszłości!
 • Zespoły, które przeprowadzą najciekawsze kampanie lub/i zajęcia o wyborach zostaną zaproszone do udziału w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu!

 

Twórca i organizator programu

Centrum Edukacji Obywatelskiej jest największą polską organizacją pozarządową działającą w sektorze edukacji. Od blisko 25 lat zmieniamy polską szkołę i konsekwentnie pracujemy na rzecz tego, by młodzi ludzie uczyli się mądrzej i ciekawiej, a praca nauczycieli i nauczycielek oraz dyrektorów i dyrektorek była bardziej efektywna i satysfakcjonująca. Wprowadzamy do szkół nowoczesne metody nauczania oraz ocenianie kształtujące. Prowadzimy programy, które pomagają młodym ludziom zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, uczą przedsiębiorczości i odpowiedzialności, zachęcają do angażowania się w życie publiczne i działania na rzecz innych. Więcej informacji na stronie: www.ceo.org.pl.
 

Partner merytoryczny programu

Uniwersytet SWPS to nowoczesna uczelnia oparta na trwałych wartościach. Silną pozycję zawdzięcza połączeniu wysokiej jakości dydaktyki z badaniami naukowymi spełniającymi światowe standardy. Oferuje praktyczne programy studiów z psychologii, prawa, zarządzania, dziennikarstwa, filologii, kulturoznawstwa czy wzornictwa, dostosowane do wymagań zmieniającego się rynku pracy. Uniwersytet SWPS od lat dzieli się wiedzą i popularyzuje naukę nie tylko w murach kampusów, lecz także za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz własnych kanałów multimedialnych. We współpracy z partnerami zewnętrznymi organizuje liczne wydarzenia poświęcone wyzwaniom współczesności. Dociera do młodzieży, rodziców i opiekunów, osób zainteresowanych samorozwojem, aktualną wiedzą o człowieku i społeczeństwie, nowymi trendami w nauce, kulturze, biznesie, prawie i designie.

 

Materiały programowe do pobrania: