Pomoc

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z opowiedziami na powtarzające się pytania

Masz pytanie? Poszukaj odpowiedzi poniżej – na liście najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

Jeśli nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie na liście, możesz się z nami skontaktować wypełniając poniższy formularz. Wypełniając go możesz również zgłosić problem techniczny dotyczący rejestracji lub platformy.

Rejestracja do programu potrwa do 20 maja 2019 r., czyli do początku tygodnia 20-24 maja 2019 r., w którym szkoły przeprowadzają młodzieżowe wybory.

 UWAGA! 

 • Jeśli chcecie otrzymać od nas wysyłkę z materiałami promocyjnymi, musicie zarejestrować się najpóźniej do 06 maja 2019r.
 • Późna rejestracja nie wyklucza ukończenia programu (aby to zrobić wystarczy realizacja ostatniego zadania, czyli przeprowadzenie wyborów młodzieżowych), ale im później się zarejestrujecie, tym mniej zadań będziecie w stanie wykonać i mniej punktów zdobędziecie w grze.

W programie bierze udział zespół i to zespół wciela się w postać na platformie i realizuje opisane tam zadania w swojej szkole lub okolicy. W skład zespołu wchodzi koordynator/ka i uczestnicy:

 • koordynatorem/ką może być nauczycielka lub nauczyciel, jak również pełnoletni uczeń/uczennica,
 • uczestnikami są inni uczniowie/uczennice.

Zespół otrzymuje dostęp do platformy w postaci jednego, zespołowego konta, do którego loguje się danymi podanymi przez koordynatora podczas rejestracji.

Minimum 4, a maksymalnie 13 osób, w tym:

 • 1 koordynator/koordynatorka (może to być pełnoletni uczeń/uczennica lub nauczyciel/nauczycielka),
 • od 3 do 12 uczniów/uczennic.

Aby wziąć udział w programie, zespół powinien zostać zgłoszony za pomocą formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie mlodziglosuja.pl/rejestracja. Zgłoszenia dokonuje koordynator/koordynatorka zespołu:

 • w pierwszym kroku musi wybrać szkołę, w której zespół będzie realizował program,
 • w drugim: podać swoje dane (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz ustawić hasło do konta. UWAGA! Te dane będą używane jako dane do logowania na wspólne konto zespołu na platformie,
 • w trzecim: podać dane innych uczestników – ich imiona i nazwiska oraz adresy mailowe.

Po zalogowaniu na konto zespołu na platformie wejdź w "Profil" i zakładkę "Relacje". Po wybraniu jednego z zadań otworzy się formularz uzupełnienia relacji – tam znajdziesz opis zadania, instrukcję i materiały. W formularzu zamieściliśmy również pytania pomocnicze, dzięki którym będzie Ci łatwiej opisać działania Twojego zespołu.
 

UWAGA! Relację i wyniki do ostatniego zadania: "Wybory młodzieżowe", należy uzupełnić w innym miejscu: w zakładce "Wybory", którą znajdziecie za zakładkami "Profil postaci" i "Wizytówka" w swoim profilu. Jest to jedyne zadanie obowiązkowe w programie - bez niego nie jest możliwe pomyślne ukończenie programu.

Aby ukończyć program wystarczy realizacja ostatniego zadania, czyli przeprowadzenie wyborów młodzieżowych. Wyniki wyborów będziecie wprowadzać nie w zakładce "Relacje" tylko zakładce "Wybory", którą znajdziecie za zakładkami "Profil postaci" i "Wizytówka" w swoim profilu.

Zachęcamy jednak, aby spróbować swoich sił także w innych działaniach przewidzianych w programie – im bardziej aktywny będzie Twój zespół, tym Wasze działania będą miały większą moc oddziaływania na lokalną społeczność! Zdobędziecie również więcej punktów i będziecie mieć szansę osiągnąć mistrzowski poziom w grze :)

Wybory młodzieżowe należy przeprowadzić w tygodniu 20-24 maja 2019 r. Wyniki należy zamieścić na platformie programu nie później niż do godziny 23:59 dnia 24 maja 2019 roku.

Wyniki wyborów będziecie wprowadzać nie w zakładce "Relacje" tylko w zakładce "Wybory", którą znajdziecie za zakładkami "Profil postaci" i "Wizytówka" w swoim profilu.

Zespoły wybierają postać, w którą się wcielają i w swojej szkole lub okolicy realizują zadania programowe dopasowane do charakteru postaci. W ich trakcie zdobywają punkty.

Punkty przyznawane są automatycznie za następujące działania:

 • zdobywanie odznak,
 • otrzymanie wyróżnienia swojej relacji lub komentarza,
 • realizacja ostatniego zadania, czyli przeprowadzenie wyborów młodzieżowych.

Aktualnie zdobyte punkty własnego zespołu można sprawdzić w profilu na platformie programu lub w publicznym rankingu zbiorczym, znajdującym się na podstronie z listą szkół uczestniczących w programie. 

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach (np. za obraźliwe komentarze) administrator może odjąć zespołowi niewielką liczbę punktów.

 

Działając na platformie "Młodzi głosują" zespoły zdobywają punkty, a ich postaci zyskują kolejne poziomy. Każda postać zaczyna jako debiutant, a po uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów może przejść na wyższy poziom. W aktualnej edycji programu postaci mogą awansować na dwa wyższe poziomy: praktyka i mistrza.

Przedziały punktowe dla każdego poziomu kształtują się następująco:

 1. poziom debiutant: 0 - 169 punktów,
 2. poziom praktyk: 170 - 349 punktów,
 3. poziom mistrz: 350 punktów i więcej.

 

Punkty na platformie można zdobyć za:

 1. otrzymywanie wyróżnień swoich komentarzy i relacji
 2. organizację wyborów młodzieżowych
 3. odznaki podstawowe
 4. odznaki specjalne

 

 1. Otrzymywanie wyróżnień swoich komentarzy i relacji

Za każde wyróżnienie relacji Twojego zespołu otrzymujecie bonus w postaci 3 punktów. Za każde wyróżnienie Waszego komentarza: 1 punkt.

Na czym polega wyróżnianie relacji i komentarzy przeczytasz w kolejnym pytaniu listy FAQ.

 

 1. Organizacja wyborów młodzieżowych

Za zrealizowanie ostatniego zadania w programie - przeprowadzenie symulacji młodzieżowych wyborów w dniach 20-24 maja br. - i zamieszczenie wyników wyborów na platformie (nie później niż do 24 maja), zespół otrzymuje jednorazową premię punktową w wysokości 250 punktów.

 

 1. Odznaki podstawowe

Za poszczególne działania w programie możesz zdobyć odznaki, które pojawią się w profilu Twojego zespołu. Każda z odznak podstawowych ma 3 poziomy, za które Twoja postać otrzymuje bonus punktowy.

Odznaki wraz z punktacją za poszczególne poziomy znajdziesz poniżej:

 

Inicjator
POZIOM WYMAGANIA BONUS
zrealizuj/opublikuj 2 zadania 30 punktów
zrealizuj/opublikuj 3 zadania 60 punktów
zrealizuj/opublikuj 4 zadania 90 punktów

 

 

Inspirator
POZIOM WYMAGANIA BONUS
otrzymaj minimum 5 wyróżnień relacji 20 punktów
otrzymaj minimum 10 wyróżnień relacji 40 punktów
otrzymaj minimum 20 wyróżnień relacji 60 punktów

 

 

Orator
POZIOM WYMAGANIA BONUS
wyróżnij minimum 5 komentarzy 15 punktów
skomentuj minimum 5 relacji 35 punktów
otrzymaj minimum 5 wyróżnień własnych komentarzy 40 punktów

 

 

Eksplorator
POZIOM WYMAGANIA BONUS
przeczytaj minimum 10 relacji 15 punktów
wyróżnij minimum 5 relacji 35 punktów
wyróżnij minimum 15 relacji i/lub komentarzy 45 punktów

 

 1. Odznaki specjalne

Najaktywniejsze zespoły mają szansę otrzymać odznaki specjalne, przyznawane przez administratora. Każda z tych odznak ma tylko jeden poziom i daje jednorazową premię punktową.

Wymagania oraz punktacja odznak poniżej:

 

Wyróżniona relacja
WYMAGANIA BONUS

Odznaka, która może zostać przyznana zadaniom, które wyróżniają się czymś na tle innych, np.: są oryginalne, pomysłowe, zaangażowane społecznie lub obejmują działania wykraczające poza wytyczne programu. Dodatkowo zadania takie muszą być zrealizowane zgodnie z instrukcją, opisane poprawnym językiem, muszą zawierać wszystkie elementy wymagane w pytaniach do opisu i być ujęte w taki sposób, aby inne zespoły mogły w łatwy sposób powtórzyć działania w swojej szkole lub środowisku lokalnym.

15 punktów

 

 

Wyróżniony komentarz
WYMAGANIA BONUS

Odznaka przyznawana komentarzom pomocnym, inspirującym lub uznanym przez administratora za wartościowe z innego powodu. 

5 punktów

 

 

Autorytet
WYMAGANIA BONUS

Odznaka honorowa, przyznawana zespołom, które odznaczają się nie tylko pomysłowością swoich działań, ale również altruistyczną postawą wobec innych zespołów i są gotowe inspirować, dzielić się wiedzą i doświadczeniem oraz pomagać innym zespołom.

200 punktów

Zarówno pod komentarzami, jak i pod relacjami (czyli opisami zadań) na platformie widnieje ikonka kciuka, czyli przycisk "Wyróżnij to".

Najważniejsze informacje dotyczące przycisku:

 • służy on do oznaczania wartościowych opisów i komentarzy i ma pomóc innym w szybkim wyszukiwaniu treści, które potencjalnie mogą ich zainteresować i przydać się im podczas realizacji ich działań;
 • inspirujące relacje i pomocne komentarze Twojego zespołu mogą zostać wyróżnione w ten sposób przez inne zespoły, dlatego zachęcamy do zamieszczania przemyślanych opisów, informacji zwrotnych i komentarzy;
 • jeśli znajdziecie na platformie coś, co Was zainspirowało lub może zainspirować innych, albo uznacie jakiś komentarz za przydatny lub pomocny, nie zapomnijcie go wyróżnić! Pomożecie innym oraz zblizycie się do zdobycia jednej z odznak podstawowych (opisanych w poprzednim zagadnieniu na liście FAQ);
 • za każdą relację i komentarz wyróżnione przez inny zespół otrzymacie bonus punktowy (opisany w poprzednim zagadnieniu na liście FAQ).

Jeśli pomimo pomyślnej rejestracji nie możesz zalogować się na platformę, uważnie przeczytaj poniższe informacje.
 

Jak wygląda proces aktywacji konta?

 1. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji, na konto koordynatora ze skrzynki mlodzi@ceo.org.pl, zostaje wysłany mail o tytule "Młodzi Głosują - Link weryfikacyjny". W treści maila znajduje się link weryfikacyjny, który należy kliknąć.
   

Jeśli pomimo prawidłowej rejestracji nie otrzymasz wiadomości z linkiem weryfikacyjnym, to koniecznie sprawdź folder Spam lub zakładki na swojej poczcie. Jeśli i tam nie znajdziesz maila z linkiem, to wyślij do nas zgłoszenie za pomocą formularza znajdującego się na stronie FAQ lub napisz na adres mlodzi@ceo.org.pl - pomożemy Ci pomyślnie zakończyć proces aktywacji konta.

 

 1. Po kliknięciu w link weryfikacyjny na adres mailowy koordynatora wysyłany jest drugi mail, zawierający informację powitalną z najważniejszymi informacjami dla uczestników.

Formularz zgłoszenia technicznego

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane